Referenssit

Nuorten työelämäpolut ja työllistäminen ovat Talenchainin toiminnan perusta. Nuorten suositteleminen uusiin työmahdollisuuksiin verkoston sisällä on tärkeä osa toimintaa. Näin varmistamme hyvän työntekijän työllistymisen ja kehittymisen.

Talentchain-verkoston suojelija pormestari Lauri Lyly: "Ensimmäisen työpaikan saaminen ja nuorten työllistyminen on ensiarvoisen tärkeää."

Ensimmäisen työpaikan saaminen ja nuorten työllistyminen on ensiarvoisen tärkeää. Se luo pohjaa tulevalle itsenäistymiselle ja aikuisuuteen siirtymiselle. Olemme luvanneet pormestariohjelmassa, että jokaiselle nuorelle pyritään tarjoamaan ensimmäinen työpaikka yhteistyössä yritysten kanssa. Nuorten työllistymisen tukemiseen tarvitaan uusiakin avauksia

Lauri Lyly

Tampereen pormestari

 

 

 

Verkoston suojelijana toimivat Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly ja Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut.

Verkostoa hallinnoi Soldem.

Henna Paakinaho, liiketoimintajohtaja, Collapick Oy: ”Avoimuutta työpaikkojen vaihtamiseen”

Yrityksissä tulee aina vastaan tilanteita, jolloin joku työntekijöistä haluaa löytää uuden työpaikan tai tiimiin tarvitaan lisää vahvistuksia. Molemmissa tilanteissa työnantajan hyvä verkosto tuo arvoa sekä yritykselle että työtä etsiville.

Miten työnantaja voi auttaa lähtevää työntekijää uuden työkodin löytämisessä?

Perinteisesti työpaikan vaihtamisesta työnantajalle kerrotaan vasta siinä vaiheessa, kun uusi työpaikka on jo löytäny. Työnantajan näkökulmasta olisi tietenkin paras saada varoitus työpaikan vaihdoksesta jo mahdollisimman aikaisin.

Työntantajan on turha saada mustasukkaisuuskohtausta siinä vaiheessa, kun työntekijä ilmoittaa etsivänsä uusia haasteita muualta. Työnantajan pitäisi ennemmin käydä avoin dialogi uusia haasteita etsivän kanssa, koska joissain tapauksissa vaihtamisen takana voi olla esimerkiksi se, että työntekijä haluaa toisenlaisia työtehtäviä. Tällöin työnantaja voi mahdollisesti jopa tarjota uudenlaisia tehtäviä omasta yrityksestä.

Mikäli kuitenkin huomataan seinän tulevan vastaan, kannattaa polkua uusiin tehtäviin lähteä miettimään yhdessä. Työnantajalla voi olla verkostossaan mielenkiintoisiayrityksiä, joita voi työtä etsivälle vinkata ja myös suositella häntä verkostolleen. Kun eroaminen tehdään hyvissä merkeissä, jätetään entisen työntekijän ja työnantajan välille positiivinen fiilis, koska tiet voivat johtaa myöhemmin vielä osapuolten väliseen yhteistyöhön.

Talentchain on opettanut itselleni, kuinka noissa työntekijän ja työnantajan eroamistilanteissa on fiksuinta toimia. Jos joku meidän tiimistä etsisi uutta työpaikkaa, niin ehdottomasti suosittelisin häntä verkoston yrityksille, jotta pystyn tekemään hänelle prosessin helpommaksi. Tietenkään en toivo, että meiltä työntekijöitä lähtisi, vaan haluaisin meidän pystyvän sisäisesti tarjoamaan uusia kehittymispolkuja niitä kaipaaville. Aina sitä mahdollisuutta ei tietenkään ole.

Talentchainin kautta myyntivoimaa Collapickille

Meillä Collapickilla herättiin kesällä siihen, että syksyllä tarvitsemme lisää myyntivoimaa Tampereelle. Emme varsinaista rekryä vielä tuossa vaiheessa edes ehtineet avaamaan, kun kerroin Talentchainin Lauralle meidän tarpeesta. Lauralla oli heti mielessä Talentchainin ylläpitäjäyritykseltä Soldemilta pari työntekijää, jotka kaipaisivat uusia haasteita myyjän polulleen.

Kumpikin myyjä oli minuun yhteydessä ja kävimme keskustelut heidän kanssaan. Keskusteluissa nousi esiin, että kummallakin hakijalla oli erittäin vahva tausta, paljon intoa sekä Soldemin arvokas myynnin oppi taskussaan. Lisäksi pääsin keskustelemaan heidän esimiehensä kanssa, joka avoimesti kertoi hakijoista. Oli hienoa huomata, kuinka kivuttomaksi rekryprosessin voi kaikkien osalta tehdä.

Collapickin näkökulmasta koko prosessi oli erittäin sujuva. Tässä casessa korostui erinomaisesti se, mitä arvoa sekä uutta työpaikkaa etsivä työntekijä, entinentyönantaja sekä uusi työnantaja saa avoimesta kommunikoinnista ja ajatusten vaihdosta.

Nyt Collapickilla työskentelee digimyynnin parissa Kristian alias #tckristian. Kristian tulee avaamaan Talentchainin somessa omia näkemyksiään työpaikan vaihtamiseen jja Collapickin arkeen liittyen. Rehellisesti ja avoimesti tietenkin 😉

 

Henna Paakinaho on mukana Talenchain -verkostossa tukemassa nuorten työurapolkuja.

6Aika DuuniPolun ja Soldemin yhteistyön helmiä: Soldemin kesätyöntekijä Juho löysi työpaikkansa suosittelun kautta

Jos sinä opiskelisit laboratorioalalla, kuinka todennäköisesti päätyisit myynnin tehtäviin kesätöihin? Juho löysi oman työpaikkansa myynnin parissa täksi kesäksi Soldemilla. Valinta ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys: hänellä oli takanaan vähemmän onnellinen työkokemus myynnin parissa toisella työnantajalla eikä uusi potentiaalinen työnantaja ollut entuudestaan tuttu. Ilman suosittelijana toiminutta 6Aika DuuniPolun Annina Kipposta Juho tuskin olisikaan tulevaa kesätyöpaikkaansa löytänyt.

Juho oli osallistunut DuuniPolun CV- ja kesätyönhaku -pajaan Tredussa, jossa he olivat kohdanneet Anninan kanssa. Yhdessä he olivat sanoittaneet Juhon osaamista ja miettineet, mitä työnantajia kiinnostavaa CV:hen kirjoitettaisiin. Anninan oli vakuuttanut Juhon määrätietoisuus, sitoutuneisuus ja luotettavuus. Lisäksi Annina oli aiemmin tutustunut Soldemiin yritysvierailulla, jossa oli saanut työyhteisöstä välittävän kuvan. Hän huomasi työpaikan ilmapiiristä, että nuorten omiin polkuihin ja valmennukseen panostettiin. Näin hän yhdisti kaksi tekijää, jotka eivät olisi muuten välttämättä kohdanneet, ja kehotti Juhoa hakemaan töitä myynnin parissa. Hän lupasi Juholle antaa suosituksensa hänestä työnhaussa. Annina myös kertoi suoraan, että työ tulisi olemaan sopivan haastavaa.

Juho myöntääkin olevansa nyt epämukavuusalueella myynnin parissa, mutta ymmärtää saavansa arvokasta työkokemusta omalle polulleen. Kesätyöt jo aloittaneena Juho kertoo oppineensa neuvottelutaitoja, joita voi hyödyntää myöhemmin työnhaussa. Asiakkaille soittaminen on opettanut hänelle myös pitkäjänteisyyttä ja valmiutta käydä toistuvasti keskusteluja ihmisten kanssa. Lisäksi hän on tykästynyt työpaikan rentoon ilmapiiriin ja työkavereihin. Annina puolestaan korostaa, että on ylipäätään tärkeää löytää nuorille työpaikkoja. Näin nuoret pääsevät paremmin elämässä eteenpäin. Kun osaamista kertyy, se tuo itseluottamusta ja suuntaa työnhakuun.