Osaamisen jakaminen

Haluamme edistää nuorten työllistämistä yrityksissä. Osaamisen jakaminen ja kehittäminen ovat tärkeitä tekijöitä, jotta nuoret talentit pääsevät yhä paremmin mukaan työelämään.

Työkalut nuorten kohtaamiseen

Nuorta sukupolvea on tutkittu paljon ja teoriatietoa löytyy moneen lähtöön. Yritysten päättäjiä kiinnostaa kuitenkin ensisijaisesti konkreettiset toimintamallit nuorempien työntekijöiden kanssa. Miten rekrytoinnissa varmistetaan, että nuori ymmärtää mitä työ tulee häneltä edellyttämään? Millainen perehdyttämismalli toimii parhaiten, jotta nuori pystyy tekemään mahdollisimman nopeasti itsenäistä työtä ja ymmärtää roolinsa kokonaisuudessa? Mitä kannattaa tehdä, jotta nuori pääsee nopeasti sisään työyhteisöön? Miten palkkaneuvottelut eroavat eri sukupolven edustajien kanssa? Miten työpaikalla voitaisiin valmentaa työelämätaitoja? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin haluamme tuoda käytännönläheisiä vastauksia välittämällä parhaaksi todettuja malleja ja oppeja Talentchainin yritysten välillä.

Valmennusverkostomme

Valmentajaverkostoomme kuuluvat nuorten työllistämiseen ja työelämävalmennuksiin erikoistuneet valmentajat. Valmennusten tarkoitus on syventää yritysten osaamista nuorten työllistämisestä. Aina oma osaaminen ei riitä, vaan on hyvä saada yrityksen arkeen mukaan ulkopuolista silmää.

Talentchain-valmennusyritykset ja yhteystiedot

Uralifti

Yhteyshenkilö: Taru Puukko.

Valmennukset:

  • Työurajohtaminen, uraohjaus ja tulevaisuuden osaamistarpeet.
  • Luontaiset taipumukset -valmennus, vahvuuksien hyödyntäminen ja itsetuntemuksen kehittäminen.
  • Työelämän metataidot, työnhakutaidot ja vuorovaikutustaidot.

Yhteystiedot:

040 9622 692 / taru@uralifti.fi
Uralifti

Breakinghill

Yhteyshenkilö: Jaakko Murtomäki.

Valmennukset:

  • Organisaatioiden ongelmanratkaisu: Oireiden hoitamisesta juurisyiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.
  • Kehittäminen: Myynti-, markkinointi- ja johtamisprosessit, toimintamallit, esimiestyö, tiimityö, yksilöcoaching ja mentorointi.
  • Perehdytys: Alkukoulutuspolun rakentaminen ja kehittäminen, perehdyttäminen palveluna.

Yhteystiedot: 040 0195 544 / jaakko@breakinghill.com.
Breakinghill

 

Soldem

Yhteyshenkilö: Taru Alvarez.

Valmennukset:

  • Itsensä johtaminen: itsetuntemus ja tavoitteellinen toiminta.
  • Myyntitaidot: asiakassuhde ja myyntiprosessi.
  • Vuorovaikutustaidot: johtaminen ja tiimityötaidot.

Yhteystiedot: 040 9371 777 / taru.alvarez@soldem.fi.
Soldem